Home

Voorstelling JEZ11

 

JEZ11 is een proeftuin dat 10 meisjes begeleidt tussen de 12 en 18 jaar met een ernstige problematische opvoedingssituatie en waarbij delictgedrag symptomatisch op de voorgrond treedt.  JEZ11 bevindt zich op de grens tussen een open voorziening en de gemeenschapsinstelling.  Er is nood aan intensieve begeleiding en behandeling, zonder dat er nood is aan maatschappelijke beveiliging.

JEZ11 biedt een trajectmatig begeleidingsaanbod aan van zes maanden.  Dit is éénmalig gemotiveerd verlengbaar met nog eens 6 maanden.  Het gespecialiseerd hulpverleningsaanbod van JEZ11 streeft volgende mogelijke finaliteiten na:

  • doorstroom naar de reguliere hulpverlening
  • heropname in de context of opname in een herontdekte context
  • vorm van begeleid zelfstandig wonen.

 

Organogram van de deelorganisatie:

20160113 Organigram JEZ11.PNG

 

JEZ11 is trots dat zij door volgende meter en peter vertegenwoordigd wordt: 

Meter: whitespace Peter:
 
Joke Devynck   CCMP Ieper

 

Daarnaast zijn we verheugd op Engie te mogen rekenen als stabiele sponsor: