Home

Voorstelling AWL

 

In januari 2019 kreeg de Vereniging Ons Tehuis, in samenwerking met Universiteit Gent, de goedkeuring van de Vlaamse regering om een academische werkplaats op te richten.  Deze academische werkplaats schenkt aandacht aan de organisatie van een positief en veilig leefklimaat in de residentiële jeugdhulp.

De ‘Academische Werkplaats Leefklimaat’ (AWL) in Vlaanderen verbindt praktijk, wetenschap en beleid.  Ze wil informatie over het thema verzamelen, kennis verder ontwikkelen, verbreden en verankeren op alle betrokken niveaus (leefgroep, organisatie, beleid, onderzoek).

We focussen ons concreet op de volgende drie doelstellingen:

  1. Het uitbouwen van werkveldgerichte activiteiten.  We focussen ons hierbij expliciet op de sectoren Bijzondere Jeugdzorg, VAPH, Kind & Gezin en de kinder- en jeugdpsychiatrie.
  2. Het theoretisch en onderzoeksmatig onderbouwen van deze activiteiten waarbij we oog hebben voor parallellen en verschillen over sectoren heen.
  3. Het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen op basis van de voornoemde activiteiten.

 

Deze 3 finaliteiten vormen één geheel, waarin actie, theorie, onderzoek en beleid elkaar synergetisch beïnvloeden.

 

In samenwerking met met steun van