Home

Onderzoekstraject AWL

Parallel met het leertraject zal een onderzoekstraject worden ontwikkeld. Mogelijke doelen hierbij zijn (niet-exhaustief):

  • in kaart brengen van werkzame factoren zoals deze gepercipieerd worden door de betrokken actoren over sectoren heen.
  • in kaart brengen van hinderende factoren zoals deze gepercipieerd worden door de betrokken actoren over sectoren heen.
  • onderzoeken hoe aandacht voor het leefklimaat kan worden geïmplementeerd in gemeenschapsinstellingen, andere voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg, VAPH, Kind & Gezin en binnen een psychiatrische setting.
  • onderzoeken hoe “werkzame” factoren verankerd kunnen worden in residentiële jeugdzorg.
  • onderzoeken van de invloed van een positief leefklimaat op relevante indicatoren (zoals agressie, …).