Home

Leefgroep HDO Vijverhuis

HDO Vijverhuis is een leefgroep voor kinderen van 0 tot 12 jaar.  Het accent ligt op het werken met jonge kinderen, meer bepaald op de basishechting en –ontwikkeling.  De focus bij opname ligt op kinderen met een leeftijd lager dan zes jaar.  Ook hier wordt er, indien mogelijk, intensief met de context aan de slag gegaan.