Home

Doelgroep JEZ11

JEZ11 richt zich tot meisjes tussen de 12 en 18 jaar uit Oost- en West-Vlaanderen.  Ze worden toegewezen door de jeugdrechter omdat ze zich aan de hulpverlening willen onttrekken en onder invloed van een negatieve context grensoverschrijdend gedrag stellen.  Door de complexiteit en/of intensiteit van het gedrag is deze doelgroep moeilijk begeleidbaar in een niet-beveiligende setting.  De meisjes die in JEZ11 terechtkomen hebben ondanks alles wat ze hebben meegemaakt en de kwetsuren die dit met zich meebracht, weten te overleven.  Ze hebben vaak het gevoel dat ze op zichzelf zijn aangewezen en hebben geleerd om zich te beschermen tegen de pijn dat het leven met zich meebrengt.  Ze hebben voor zichzelf een aantal oplossingsmechanismen opgebouwd waarmee ze zich staande kunnen houden in de wereld.

In de praktijk worden we geconfronteerd met meisjes die zwaar getekend zijn door hun verleden, meisjes die relationeel en emotioneel beschadigd zijn.  Het aangaan van een relatief duurzame en niet bedreigende relatie vormt een grote uitdaging.  Het zijn meisjes die zich om de een of andere reden niet zomaar laten inschrijven in of onderwerpen aan een programma of de hulpverlening die voorop gesteld wordt.  We zijn de zoveelste in de rij die aangeven dat we hen kunnen helpen en dat het beter wordt.  Er is nood aan een begeleiding waarbij in het bijzonder aandacht is voor de eigen veiligheid (psychisch en fysiek) en het vermijden van breukmomenten in de begeleiding.