Home

Leertraject AWL

Vanaf oktober 2019 zal een leer- en ontwikkelingstraject worden opgezet met residentiële jeugdzorgorganisaties, over verschillende sectoren heen.  Samen met vertegenwoordigers van de organisaties wordt stilgestaan bij de organisatiecultuur, wordt bekeken hoe jongeren en begeleiders nog meer betrokken kunnen worden en welke acties kunnen bijdragen tot een verbetering van het leefklimaat.  Hierbij geven we aandacht aan zowel het leef- als werkklimaat.

Het traject is niet gericht op het opleggen van kennis of procedures.  De aandacht moet uitgaan naar het samen opzetten van een leertraject waarbij verschillende praktijken van verschillende organisaties elkaar voeden en waarbij denkpatronen en culturen verrijkt en bijgestuurd worden.

 

Het procesverloop

Overzicht data geplande bijeenkomsten