Home

Voorstelling OSiO

 

Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO) is een project opvoedingsondersteuning.  Het project is ontstaan uit de samenwerking van de vijf participerende OCMW’s van de Vereniging Ons Tehuis: Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.

Het Internationaal Kinderrechtenverdrag erkent een recht op opvoedingsondersteuning voor ouders en opvoedingsverantwoordelijken.  Ouders zijn de primaire verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen en de overheid moet hen daarin ondersteunen.  Ook de Vereniging Ons Tehuis en haar partners hebben hierbij een rol te vervullen en dit zowel naar ouders, jongeren, als naar professionelen.

Ouders Steunen in Opvoeden organiseert volgende zaken:

 • Aanbod aan ouders
  • pedagogisch advies
  • ouderbijeenkomsten
  • oudercursus
 • Aanbod aan jongeren
  • sociale vaardigheidstraining
  • Rots & Water
  • herstelgesprekken
 • Aanbod aan professionelen
  • vormingen opvoedingsondersteuning
  • vormingen herstelgesprekken
  • vormingen sociale vaardigheidstraining
  • vorming teambuilding-groepsdynamica

 

Organogram van de deelorganisatie:
20160113 Organigram OSiO.PNG