Home

Nieuws

Strategisch plan 2019-2028
03/07/2018 - 15:22

De Vereniging Ons Tehuis stelt om de 9 jaar een strategisch plan op, dat aangeeft welke richting we in de toekomst uitwillen met onze organisatie.  In 2018 hebben we voor de derde maal dit intensief proces doorlopen.  Het resultaat is een strategisch plan VOT 2019-2028 met 12 doelstellingen waar we willen op inzetten het komend decennium.  Dit plan wordt jaarlijks gebruikt bij de opmaak van de kwaliteitsplanning, en elke drie jaar tussentijds geëvalueerd en bijgestuurd.