Home

Doelgroep JEZ11

In JEZ11 kunnen 10 meisjes terecht van 12 tot 18 jaar die zich in een ernstige problematische opvoedingssituatie bevinden, waarbij delictgedrag (zoals druggebruik, vermogens- en geweldsdelicten), symptomatisch op de voorgrond treedt.  De aard van de delicten noodzaakt niet tot directe maatschappijbeveiliging.  Echter, de intensiteit van het gedrag zorgt er voor dat de doelgroep soms zeer moeilijk begeleidbaar is en een sterk gestructureerde en besloten setting noodzakelijk is.

De populatie bevindt zich op het kruispunt tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en de bijzondere jeugdbijstand.  Vaak is er een gebrek aan een actieve context.  Meisjes met een fysieke verslavingsproblematiek en/of een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis worden niet in JEZ11 opgenomen.

We richten ons op meisjes uit Oost- en West-Vlaanderen.  Aanmelding kan enkel via de jeugdrechtbank.  De maturiteit van de meisjes moet van die aard zijn dat ze het programma kunnen volgen.  Ze moeten het traject kennen en begrijpen en een minimale motivatie hebben om het programma voor de volledige duur te volgen.