Home

    U bent hier

Bestuursvorm VOT

De Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen is een afzonderlijk beheerd openbaar bestuur, gemandateerd vanuit de verschillende partners: de OCMW's van Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.

 

Na een jarenlange voorgeschiedenis van de oorspronkelijke residentiële voorziening Ons Tehuis als Ieperse instelling voor "knechten en wezen", op het laatst onder de Commissie van Openbare Onderstand (C.O.O.) van Ieper, werd in 1962 naar verruiming van het Beheer uitgekeken.

In de toenmalige wet op de C.O.O., lang voor het tijdperk van samenwerking en netwerking, bestond de mogelijkheid van een intercommunale.  Om een bepaald onderdeel van de taken van een C.O.O. te organiseren, kon men samen een nieuwe bestuursvorm creëren.  Een nieuw openbaar bestuur met een apart beheer, gemandateerd vanuit de verschillende partners, met eigen rechtspersoonlijkheid en onder toezicht van de respectievelijke gemeenteraden en de provincie.

Die mogelijkheid werd in 1976 opnieuw voorzien in de wet op het O.C.M.W. (hoofdstuk XII) en kreeg dan de naam 'Vereniging'.  Deze bestuursvorm werd bestendigd in het OCMW-decreet van 2008 (hoofdstuk I, titel VIII).

Zowel voor als na 1976, zijn er weinig O.C.M.W's geweest die van deze mogelijkheid gebruik maakten:

  • er moeten immers nieuwe structuren gecreëerd worden met eigen statuten
  • er dient kapitaal ingebracht
  • verschillende politieke meerderheden dienen samen te werken
  • de structuur met het toezicht vanuit de gemeenten en de provincie is nogal log.

Het enthousiasme voor het doel was sterk genoeg om voorgaande knelpunten te overbruggen en zo ontstond de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen.

 

De O.C.M.W.'s van Ieper, Waregem en Kortrijk waren de stichters in 1967, onmiddellijk gevolgd door Wervik, en sinds 1997 door Poperinge, dat toetredend lid werd.
Van de 4 eerste O.C.M.W.'s vaardigt men een aantal effectieve en plaatsvervangende leden af naar de Raad van Beheer, dit volgens de regels die statutair vastgelegd zijn.  De 5 O.C.M.W.-secretarissen zijn adviserend lid.
Eén van hen is daarenboven effectief secretaris van de Vereniging Ons Tehuis.