Home

Besluitenlijsten

Raad van Bestuur
Zitting van 29 januari 2021 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 8/02/2021)
Zitting van 27 november 2020 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 8/12/2020)
Zitting van 2 oktober 2020 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 14/10/2020)
Zitting van 5 juni 2020 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 2/07/2020)
Zitting van 31 januari 2020 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 1/04/2020)
Zitting van 29 november 2019 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 22/01/2020)
Zitting van 4 oktober 2019 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 22/01/2020)
Zitting van 7 juni 2019 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 12/09/2019)
Zitting van 29 maart 2019 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 12/09/2019)
Zitting van 1 februari 2019 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 17/10/2019)

Algemene Vergadering
Zitting van 27 november 2020 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 8/12/2020) en goedgekeurd meerjarenplanaanpassing_1
Zitting van 5 juni 2020 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 2/07/2020) en vaststelling jaarrekening
Zitting van 29 november 2019 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 22/01/2020) en goedgekeurd meerjarenplan
Zitting van 7 juni 2019 Besluitenlijst (bekendgemaakt op website op 12/09/2019)