Home

Afdelingen HDO

 

Contextbegeleiding

Contextbegeleiding is een begeleidingsvorm die face-to-face plaatsvindt, meestal mobiel (ten huize van) maar soms ook ambulant (op de dienst).  De intensiteit of het aantal begeleidingscontacten is afhankelijk van enerzijds de aard van de problematiek en anderzijds van de fase in het hulpverleningsproces.

Meer info

Contextbegeleiding ifv autonoom wonen

Bij contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen verblijft de jongere op een door hem gehuurde studio, flat of huis in de stad en wordt hij begeleid door de woonbegeleider van de afdeling verblijf.

Meer info

Verblijf

In een leefgroep of kamertrainingscentrum leven een tiental jongeren samen in groep met enkele begeleiders.  Sommigen wonen hier een korte periode, anderen een langere periode.  In totaal hebben we drie leefgroepen en één kamertrainingscentrum.

Meer info