Home

Vormingen aan professionelen

Vorming opvoedingsondersteuning

Deze vormingen richten zich tot professionelen uit organisaties of diensten die ouders laagdrempelige ondersteuning bieden bij het opvoeden van kinderen (o.a. maatschappelijk werkers, leerkrachten, jeugdwerkers, begeleiders, …).  Vormingen worden steeds op maat georganiseerd.

 

Vorming herstelgesprekken

Tijdens deze vorming geven we concrete handvaten mee aan begeleiders, vrijwilligers, jeugdadviseurs, leerkrachten om herstelgericht met conflicten aan de slag te gaan.

 

Vorming sociale vaardigheden

Tijdens deze vorming worden concrete methodieken, gebruikt en toegepast binnen sociale vaardigheidstraining, aangeleerd en ingeoefend.

 

Vorming teambuilding-groepsdynamica

We ondersteunen teams of groepen door op een actieve en uitdagende manier stil te staan bij communicatie, samenwerking, groepsstructuren en vertrouwen.