Home

Professionelen

Vorming opvoedingsondersteuning

OSiO organiseert vormingen aan professionelen die werken met gezinnen, kinderen of ouders zoals maatschappelijk werkers, jeugdwerkers, leerkrachten, vrijwilligers in de buurtwerking, huiswerkbegeleiders…  Thema’s van deze vormingen zijn de ouderlijke vaardigheden, communiceren met ouders, visie op opvoedingsondersteuning…

 

Vorming herstelgesprekken

Tijdens deze vorming geven we concrete handvaten mee aan begeleiders, vrijwilligers, jeugdadviseurs, leerkrachten om herstelgericht om te gaan met conflicten.

 

Vorming teambuilding-groepsdynamica

We ondersteunen teams of groepen door op een actieve en uitdagende manier stil te staan bij communicatie, samenwerking, groepsstructuren en vertrouwen.