Home

Aanbod aan ouders

Pedagogisch advies

De medewerker opvoedingsondersteuning komt langs in de organisatie voor een spreekuur pedagogisch advies.  Dit spreekuur staat zowel open voor maatschappelijk werkers en medewerkers als voor cliënten.  Het pedagogisch advies kan gaan over gesprektechnieken, methodieken, hulpmiddelen, voorbeelden didactisch materiaal, concrete tips, …
Hiernaast wordt ook telefonisch of digitaal advies gegeven.

   

Ouderbijeenkomst

Een ouderbijeenkomst omvat steeds één centraal thema (bv. mijn kind op het internet, kinderen graag zien, omgaan met pubers, …).  Op deze bijeenkomsten gaan we interactief met de ouders aan de slag.  De kracht van de oudergroep zit, naast het inhoudelijke, vooral in het delen van ervaringen en tips van de ouders.  Bij een ouderbijeenkomst worden ouders gestimuleerd tot actieve inbreng en discussie.

     

Oudercursus

‘Iedereen ouder’ zijn zes ouderbijeenkomsten van anderhalf uur over de ouderlijke vaardigheden (graag zien, belonen, toezicht houden, problemen oplossen en grenzen stellen).  De bijeenkomsten kunnen ouders helpen om samen met andere ouders een antwoord te vinden op allerlei opvoedingsvragen.  Centraal staat de vraag hoe je als ouder het gedrag van je kind positief kan beïnvloeden.