Home

Aanbod aan jongeren

Sociale vaardigheidstraining

Tijdens een sociale vaardigheidstraining worden een aantal belangrijke vaardigheden aangeleerd, versterkt en toegepast.  De thema’s (bv. opkomen voor jezelf, omgaan met groepsdruk, zelfvertrouwen, zelfbeeld, …) en methodieken (Goldstein, ervaringsgericht werken, …) worden op maat uitgewerkt.  Dit kan zowel individueel als in groep worden gegeven en duurt 10u of 20u.

 

Rots & Water

In deze psychofysieke weerbaarheidstraining leren jongeren om krachtiger te worden om op een aanvaardbare manier op te komen voor zichzelf.  Jongeren leren hun grenzen kennen en aangeven.  Ze worden bewust van hun lichaam en leren hun lichaam beheersen en onder controle houden.  Deze training wordt in groep gegeven en duurt 10u of 20u.

 

Herstelgesprekken

Naar aanleiding van een conflict kan een herstelgesprek georganiseerd worden.  De betrokkenen bij het conflict worden ondersteund in het zoeken naar een vorm van herstel.  Het kan gaan om een herstelgesprek tussen twee personen, maar ook groepsgesprekken behoren tot de mogelijkheid.